adminml

Záhady mariánského zjevení v Guadalupe

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Libor Čermák: Záhady mariánského zjevení v Guadalupe

Teď v adventním čase si připomínáme i jedno významné mariánské zjevení. Odehrálo se v roce 1531 poblíž mexického města Guadalupe, dnes součástí Mexico City. V souvislosti s tím bych chtěl poukázat i na další zvláštnosti.

FOTO: Panna Maria Guadalupská (wikipedia)

 

Mělo se tak stát 12. prosince 1531. 57letý Juan Diego Cuauhtlatoatzin se vydal ze své vesnice Tulpatlác na mši do Mexico City. Když přišel k úpatí kopce Tepeyac, nejprve zaslechl neobvyklý ptačí zpěv a po něm tu spatřil jakousi vznešenou paní indiánského vzezření. Představila se mu, že je Panna Maria a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, aby na tomto místě byl postaven kostel. Když přišel za biskupem, tan mu nejprve nevěřil. Že by chtěl nějaké viditelé znamení. A tak při dalším setkání Juana Marie vyzvala, aby vyšel na vrchol kopce Tulpatlác natrhat růže. Teď to trošku připomíná pohádku „O dvanácti měsíčkách“, protože v prosinci, kdy mrzlo, Juan skutečně nalezl na vrchu růže. Ty natrhal, vložil si je do pláště a přinesl biskupovi. Když však před ním rozložil svůj plášť tak se na něm kromě růží objevil i obraz Panny Marie. Tomu se dodnes říká „Panna Maria Guadalupská“. Ještě o něm za chvíli bude řeč. Ale biskupa to vše konečně přesvědčilo a skutečně pak nechal na místě zjevení vystavět kostel.

Obraz Panny Marie Guadalupské je bezesporu asi tím nejzáhadnějším, co po sobě toto tajuplné mariánské zjevení zanechalo. Plášť je zhotovený z agávové látky. U té je normální, že se nejpozději po 40 letech rozpadne. Jenže dodnes je naprosto zachovalý. Nikdy na něm nebyl nalezen jediný tah štětcem, nepodařilo se identifikovat ani barvy, kterými byl namalován a neexistuje na něm ani podmalba či nějaký podklad. Navíc v průběhu 20. století bylo zjištěno něco velmi zvláštního. Poprvé si toho všiml fotograf Alfons Gonzales v roce 1929. Tehdy zjistil, že v pravém oku Panny Marie se zrcadlí obličej muže z bradkou. Ke stejnému výsledku došel i Carlos Salinas Chava v roce 1951. A v roce 1962 by lo vše potvrzeno. V miniaturním oku Panny Marie Gadalupské se zrcadlí samotný Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Dosud není známá technika, jak byl tento obraz vytvořen. Že by snad Panna Maria tenkrát použila nějaký druh fotografie?

 

Samotný Juan Diego Cuauhtlatoatzin byl v roce 2002 kanonizován papežem Janem Pavlem II. a stal se tak prvním indiánským světcem.

Když jsem se zadíval na polohu Mexico City, napadlo mne ještě cosi zvláštního. Toto místo leží na velice zvláštním geometrickém místě na zeměkouli.

1) V článku „Věděli naši dávní předkové, že Země je kulatá?„, jsem ze zabýval prastarými místy na důležitých zeměpisných šířkách. Jedním z těchto míst je dnešní Mexico City a aztécký Tenochtitlan, jenž mu na tomto místě předcházel. Když se podíváte na zeměpisné souřadnice tohoto města, zjistíte, že tu prochází 19,5 rovnoběžka s.š., což je takový stupeň severní šířky, že pokud bychom do naší planety vepsaly čtyřstěn, kde jeden vrchol bude na jižním pólu, tak ostatní tři vrcholy budou jeho právě na této rovnoběžce.

 

2) Protože nedaleko Mexico City se nalézá i pyramidové město Teotihuacan, tak touto oblastí prochází i poledník, který vede nejdéle po severoamerickém kontinentu. (viz „Záhadné tajemství nejdelších rovnoběžek a poledníků„)

Jenomže, když se zamyslíme nad dalšími místy dalších mariánských zjevení, zjistíme, že podobné vztahy nejsou i u nich nikterak ojiděnělé. Tady jsou další:

  1. a) Když jsem psal článek „Sto let od mariánského zjevení ve Fatimě„, zmínil jsem se tam, že, pokud si představime Portugalsko jako obdélník, zjistíme, že leží Fatima přesně na jeho západovýchodní ose.
  2. b) Lurdy ve Francii a současně i Medžugorje v Bosně a Hercegovině se nalézají cca na 43. stupni severní šířky. A tuto rovnoběžku kopíruje i známá svatojakubská poutní cesta ve Španělsku a i také rovnoběžka, která vede nejdéle po Pyrenejském ostrově.

3) A do třetice, podobné místo máme i u nás v Česku. Nejde sice o mariánské zjevení, ale jiný, ale také křesťanský zázrak, zvaný Číhošťský. (viz“Zamyšlení nad Číhošťským zázrakem„) Jak bylo před několika roky zjištěno, nedaleko Číhoště (wikipedia uvádí polohu cca 400 metrů severovýchodně od kostela) se totiž nalézá přesný geografický střed České republiky. Je to těžiště plochy vymezené našemi státními hranicemi. Mimochodem, tento jev se také objevil v roce 1949, také v době adventní.

A tak se v poslední době stále častěji zamýšlým nad tím, zda náhodou mariánská zjevení a další podobné zázraky nejsou náhodou i nějak vázány i ke zvláštním zeměpisným souřadnicím.

zdroje: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zjeven%C3%AD_Panny_Marie_v_Guadalupe

http://catholica.cz/?id=4873

 

Další související články:

Za mariánskými zjeveními v Česku

Za mariánskými zjeveními v Česku II

Za mariánskými zjeveními v Česku III

Za mariánskými zjeveními v Česku IV

Mariánská a jiná zjevení svatých v Česku V.

Křesťanské záhady a zázraky

 

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ

 

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login