adminml

V Muzeu Zdeňka Buriana začíná výstava POD DOBRODRUŽNOU VLAJKOU

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Na titulní stranu

Tak jako každý rok na začátku prázdnin připravilo i letos (2017) Muzeum Zdeňka Buriana ve Štramberku ODKAZ na přelomu června a července novou výstavu kreseb a maleb našeho nejznámějšího zpodobňovatele pravěku a ilustrátora především dobrodružných knih pro mládež, Zdeňka Buriana ODKAZ.

Letošní hlavní téma? Hrdinové knížek spisovatele Jaroslava Foglara

Na letošní výstavě nazvané POD DOBRODRUŽNOU VLAJKOU si můžete od začátku července (2017) prohlédnout známá i méně známá (i raritní) díla malíře Zdeňka Buriana sestavená k 110. výročí narození spisovatele dobrodružných knížek pro mládež Jaroslava Foglara ODKAZ a zároveň k 25. výročí otevření štramberského muzea.

Zajímavost:

Malíř Zdeněk Burian kupodivu příliš mnoho knih Jaroslava Foglara neilustroval (ODKAZ na webu Daildeli ODKAZ) i když byl Jaroslav Foglar jeho velkým obdivovatelem a věnoval mu (nepřímo) například i několik kapitol ve své knize Když duben přichází (populární malíř se zde jmenuje Florian):

„Objala je vůně barev, pláten a terpentýnu. Řezina ještě způsobně zaklepal na rám dveří, z pokoje se ale už ozval mužský hlas: „Dále, dále!“ Hoši vstoupili a zůstali stát nesměle u dveří. Jakýsi pán ve středních letech, v bílém plášti, s paletou v levé ruce a se štětcem v pravé, přišel jim vstříc. „Dobrý den!“ řekli oba hoši skoro současně. „Dobrý den!“ odpověděl pán. Přendal si štětec do levé ruky k paletě a podával hochům pravici se slovy: „Já jsem Florian – a vy – jak vidět – jste asi zájemci o mé ilustrace – viďte?“ „Ano, vydechl Řezina. Jsme vaši velcí ctitelé, mistře.“…

Jaroslav Foglar, Když duben přichází, kapitola V umělcově svatyni

O to víc jsou ale kresby a malby spojující Zdeňka Buriana a Jaroslava Foglara vzácnější.

Siddie Burka 2017

Současně s novou výstavou Zdeňka Buriana se uskuteční během letošního léta i řada doprovodných akcí. Už dnes (v pátek 30. června 2017) začíná ve Štramberku tradiční setkání ctitelů Zdeňka Buriana: Siddie Burka. Na programu je například tradiční aukce vzácných originálních Burianových kreseb a kvašů:

Siddie Burka

Povídání o dobrodružných cestách světem

Zítra, v sobotu 1. července 2017 od 14ti hodin, se uskuteční v Kulturním domě ve Štramberku i populární přednáška Hanzelka a Zikmund, Eduard Ingriš, Jan Havlasa a Stanislav Škulina aneb Po stopách českých cestovatelů (přednášku připravila Magdalena Preiningerová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně):

Přednáška

Novou výstavu kreseb a maleb Zdeňka Buriana POD DOBRODRUŽNOU VLAJKOU v Muzeu Zdeňka Buriana ve Štramberku (muzeum se nachází v domě č. p. 31 na náměstí ODKAZ) si můžete prohlédnout vždy od úterý do neděle od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.

Pod dobrodružnou vlajkou

 

Martin Lavay

 

Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login