adminml

SPORT ZA VELKÉ VÁLKY: Jak se sportovalo na začátku 20. století?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

01

Národní muzeum v Praze dnes (v pátek 19. května 2017) otevřelo novou výstavu s názvem Sport za Velké války. Jak první celosvětový válečný konflikt ovlivnil fenomén sportu, se dozvíte v Národním památníku na Vítkově.

(19. 5. 2017 – 28. 2. 2018)

Prostor: Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Národní muzeum otevírá v Národním památníku na Vítkově novou výstavu s názvem Sport za Velké války. Ta návštěvníkům nabídne pohled na dva rozdílné a zdánlivě nesouvisející fenomény, a to první světovou válku a český sport. Připomene osudy sportovních nadšenců, amatérů i začínajících profesionálů jak na poli válečném, tak sportovním. Návštěvníci se do těžkého období začátku 20. století přenesou především prostřednictvím širokého spektra předmětů v podobě medailí, vítězných pohárů, sportovního náčiní nebo ukázek textilií a oděvů. Celou výstavu pak doplňuje množství fotografií, které mohou návštěvníci obdivovat v obsáhlých fotoalbech, nebo filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.

„V Národním památníku na Vítkově se prostřednictvím expozic a výstav snažíme návštěvníkům připomínat významné události evropských dějin minulého století, k nimž Velká válka nepochybně patří. Tentokrát jsme však trochu netradičně spojili vážný motiv války s  odlehčenějším tématem, a to fenoménem sportu a tělovýchovy. I s tímto odvětvím je však spojena celá řada významných osobností, které měly velký podíl na utváření naší historie,“ uvádí Michal Lukeš, generální ředitel Národního muzea.

Válečný stav znamenal nejen dočasné pozastavení mezinárodních sportovních akcí, ale zároveň i narušení tuzemského sportovního dění. Přerušena byla činnost Sokola, jeho členové byli často perzekvováni ze strany rakousko-uherských orgánů. Někteří ze sokolských pracovníků následně působili v rámci odboje ve francouzských, ruských a italských legiích, řada sportovců na frontě padla, mnoho z nich bylo zraněno, někteří z nich si odnesli ze zranění trvalé následky.

Zároveň válka v tomto směru znamenala paradoxně i jistý přelom – nastoupila poměrně mladá sportovní generace, která ovlivňovala československý sport a tělesnou výchovu další desítky let.

Ze sportovního klání přímo na bojiště

Úvodní část výstavy Sport za Velké války je věnována  „umlčení olympijské myšlenky“, která spojovala národy na sportovním poli. Následně návštěvníky uvede do částí mapujících období, kdy válka rozdělovala národy na poli válečném. Výstava také představí činnost Sokola během války a prostřednictvím vystavených předmětů a obrazových galerií přiblíží hlavní sokolské osobnosti tohoto těžkého období.

„Přestože válečný stav způsobil dočasné pozastavení řady mezinárodních i tuzemských sportovních akcí, neznamenal úplné přerušení sportovních aktivit. Sportovalo se na frontě i v zázemí, jak dokládá množství fotografií, které mohou zájemci obdivovat v obsáhlých fotoalbech,“ dodává hlavní kurátor výstavy Jan Lomíček, se kterým na její přípravě spolupracovaly také kurátorky Národního muzea Šárka Rámišová a Jitka Schůtová. Ke zhlédnutí jsou kromě významných exponátů v podobě dobového sportovního náčiní také unikátní filmové záznamy ze sokolských cvičení v československých legiích.

Bezprostředně po skončení války došlo k obnově sportovní a tělovýchovné činnosti. Jako oslava vítězství států Dohody ve světové válce se konaly pod vojenskou patronací první mezinárodní sportovní turnaje s československou účastí. Jedním z nich byla i Pershingova olympiáda. Z turnaje naši fotbalisté přivezli vítěznou trofej symbolizující vítězství galského kohouta nad německou orlicí, která je také součástí výstavy.

Doprovodný program k výstavě

K výstavě je zároveň připraven doprovodný program v podobě komentovaných prohlídek, dětských workshopů, přednášek a dalších sportovních událostí.

Nejbližší akce, které se mohou zúčastnit, je Noční běh v parku Vítkov. Běh pořádá Národní muzeum ve spolupráci s RunCzech a uskuteční se ve středu 24. května 2017 od 18.00 hodin. Všechny sportovní nadšence čeká komentovaná prohlídka výstavy, tombola a nejrychlejší běžci se mohou těšit na věcné ceny, které jim budou předány ve Slavnostní síni Národního památníku na Vítkově. Symbolické startovné činí 80 Kč.

Národní památník na Vítkově je otevřen středa–neděle od 10.00 do 18.00 hodin, vstupné do objektu je 120 Kč / plné, 80 Kč / snížené, 200 Kč / rodinné.

Více informací naleznete na webových stránkách Národního muzea www.nm.cz

 

Text: Kristina Kvapilová

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Yetti, bigfoot

Pterosauři

Djatlov

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Kuriozity
Skryta 
Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy Sport Svět z výšky Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Extra

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Islám

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové
Sex

Zahady.info
Zahady.info

Zahady.info: Záhady, dobrodružství, věda, historie, zajímavosti…

You must be logged in to post a comment Login