adminml

Přečtete to? Čísla místo písmen

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

c

Na první pohled je to neřešitelný úkol. Mnozí čtenáři si s ním ale překvapivě rychle poradí.

Dokážete přečíst následující text, ve kterém jsou některá písmena nahrazena číslicemi?

wwww

Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login