adminml

Pradávné vzpomínky na science fiction války

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

FOTO: Ilustrační foto

 

Libor Čermák: Pradávné vzpomínky na science fiction války

Je až neuvěřitelné, kolik prastarých kultur má ve svých mytologiích vzdušné souboje bohů a takové války, které jakby se tam dostaly z dějin 20. a 21. století. Jak je to ale možné?

Někdy to vypadá, jako kdyby světová mytologie byla obrovská scifi. Letadla, souboje, vzdušná města, sestřelování soupeřů. Odkud znali naši pradávní předkové takové věci, které jsou aktuální až v moderních dějinách? Zkusme se namátkou podívat do deseti různých oblastí světa, co tam o tom jejich legendy říkají.

 

Indie

Snad nejznámější jsou příběhy ze staré Indie. Tam se to takovými to souboji jen hemží. Jako příklad uvedu dvě zprávy z eposu Mahábhárata. Tam se lze dočíst následující události o zničení jakýchsi nebeských měst:

„Šiva, který řídil tento nádherný vůz, složený ze všech nebeských sil, se připravoval ke zničení tří měst…Když se tři města setkala v poloze pro střelbu., provrtal je bůh Mahadeva svým strašným paprskem z trojnásobných pásů. Dánávové nebyli s to hledět vstříc tomuto paprsku, který byl oživen ohněm Yuga a skládal se z Višnúa a Somy. Když začala tři města hořet, spěchal tam Parvati, aby shlédl tu podívanou.“

A nebo opět verš z Mahábháraty: „Rozhořela se hrozná bitva, během níž bylo vzdušné město vrženo vysoko do nebes, pak opět téměř spadlo na Zemi, bylo hnáno ze strany na stranu a ponořilo se dokonce i do moře. Když už se boj zmítal sem a tam, odpálil Ardžuna smrtící střelu, která rozervala celé město na kousky, které spadly na Zemi. Asurové, kteří povstali z trosek a tvrdošíjně bojovali dál. Ale Ardžuna učinil bitvě konec s pomoci mocné Pasupaty. Všichni Asurové byli zničeni. Indra a ostatní bohové, oslavovali Ardžunu jako hrdinu.“.

Mnozí možná namítnou, že se jedná pouze o epos, ale toto dílo vzniklo v dávném starověku. A přesto popisuje něco jako leteckou bitvu. Vzhledem k tomu, že něco takového, jako letecké bitvy, vstoupilo do podvědomí moderního člověka až ve dvacátém století, uvažuji o tom, že z tohoto důvodu je tento příběh jakousi vzpomínkou na nějakou pradávnou událost, kterou obyčejní lidé nebyli s to ovlivnit. Ale pokračujme dále.

(Zdroj: Kandžílál D. K: Letouny, kosmické lodě, podvodní města a válka hvězd v době kamenné, ZAZ č. 5, roč 2004, Vydavatelství Včelka, Plzeň)

Dokumenty o historických haváriích UFO“. Tam jsem jich vypsal dvacet.

 

Čína

V příbězích dračích císařů je následující pověst: „Jednoho dne se mezi bohem vod Kung-kungem a bohem ohně Ču-žungem strhla prudká rvačka. Jejich nepřátelství přineslo světu velké neštěstí. V urputném zápase totiž narazil na horu Pu-čou, která podpírala nebe. Vysokánský štít se zachvěl v samých základech a zlomil se. Z výšin se vyvalil nevídaný kamenný proud a země se do daleka otřásla. Když nastalo ticho a zvířená mračna prachu se na pevnině usadila jako sopečný popel, že se polovina nebes rozpadla. Tam, kde ještě před chvílí zářila obloha, zela obrovská černá díra. Zkáza se nevyhnula ani zemi. Křížem krážem po ní se rozběhly černé pukliny, strmé propasti , temné prolákliny.“

(Zdroj: Vašíček A.:Neuvěřitelné skutečnosti, Mysteryfilm, Ostrava 2001)

Dokumenty o historických haváriích UFO“. Tam jsem jich vypsal dvacet.

 

Bible

Ve Zjevení Janově se píše: „A strhla se bitva na nebi, Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa na v nebi. A velký drak, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a sním i jeho andělé“

(Zdroj: Vašíček A.:Neuvěřitelné skutečnosti, Mysteryfilm, Ostrava 2001

Dokumenty o historických haváriích UFO“. Tam jsem jich vypsal dvacet.

 

Indiánský kmen Kato

Takovéto pověsti mají i indiáni z kalifornského kmene Kato. Kdysi prý na nebi spolu bojovali dva bohové Nagaitsa a Tsenese. Prý to byl tak mohutný boj, že prý z nebe padal oheň. A skály a stromy se tříštily.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

Další historické havárie UFO

 

Tibet

Podobnou pověst najdeme i v tibetské knize Dzyan:

„Ve čtvrtém světě bylo synům povoleno stvořit jejich podobenství. Třetina se zpěčovala, dvě poslechly. Bylo vyslovena kletba. Starší se točila nahoru a dolů. Konaly se boje mezi tvůrci a ničitely a boje o prostor.“

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

 

Nový Zéland

Nyní se vydejme do Polynésie mezi Maory z Nového Zélandu. I ti si vyprávěli o válce bohů proti Tanemu, který uspořádal hvězdy.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

 

Melanésie

V Melanésii se zas vypráví pověst o nositeli kultury jménem Suganainoni. Ten prý jednou vyletěl za ohně a dýmu do nebe. Proč? Aby bojoval proti bohům.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999

SaukovéIndiáni z kmene Saukové, kteří žili v dnešním Michiganu, mají pověst o nahmepashe, což byly bojové stroje obrů ayimwoiů. Ty se mohly pohybovat jak po zemi, tak přes vodu. Sršely oheň a bojovaly také proti oblačným hadům.

Zdroj: Dopatka U.: Velká encyklopedie Ericha von Danikena: Vašut, Praha, 1999,

 

České pověsti

Dokonce i v pověstech od nás z Česka nalezneme něco, co se tomto hodně podobá. V knize Labyrintem tajemna aneb Průvodce po magických místech Československa, jsem u obce Olešník na Českobudějovicku nalezl následující zápis: „V lese za osadou Nová Ves, jsou velké jámy, kde kdysi prováděli své reje vodníci, čerti a světlíci. Jednou se mezi sebou nepohodli a svedli spolu velkou bitvu. Ďáblové při svém řádění nadělali obrovské jámy, v nichž své soky pohřbili. Do dnes se místu říká na Čertovce.“ Je to sice pověst, ale co když nám v sobě zanechala jakousi vzpomínku na prehistorickou bitvu, která se kdysi na Českobudějovicku odehrála? Zkusme se ponořit do myšlení středověkého člověka. Jak bychom nazvali to, čemu dnes říkáme UFO? Pokud by to bylo něco neznámého a pokud by z toho vycházel hluk nebo kouř, nejspíš bychom to považovali za čerta. Pokud bychom to spatřili v noci, tedy byli bychom svědky nevysvětlitelného světelného jevu, nazvali bychom to světlíky. A co ty vodníci? Copak i dnes nemáme jejich ufologickou podobu? Dnes se jim podle mého názoru říká USO – neidentifikovatelný mořský (nebo podvodní) objekt. Ovšem už byl kolikrát spatřen i v mnoha menších plochách jako třeba jezera či rybníky.

(Zdroj: Stejskal M.: Labyrintem tajemna, Paseka, Praha 1991, Po stopách záhadných bytostí v České kotlině)

 

Sibiř, Jakutsko, Rusko

Podle staré legendy Sibiřanů v Jakutsku proti sobě kdysi dávno jejich bohové na nebi uspořádali jakousi mýtickou bitvu. Mohli to být například mimozemšťané? A jsou snad pozůstatkem po této bitvě tajuplné kovové budovy, kterým se podle jejich tvaru obráceného hrnce říká kotle? Mají být veliké 5-10 metrů a jsou z kovu červené barvy. Jsou ukryty hluboko v sibiřské tajze a každému kdo se k nim přiblíží, hrozí záhadná nemoc, nebo dokonce smrt. O tom se osobně přesvědčil i český badatel Ivan Mackerle, jenž sem v roce 2006 uspořádal průzkumnou expedici. Jeho expedice nalezla jezera v přesně v kruhovém tvaru. Na jejich dnech se nalézalo něco tvrdého a hladkého, v jednom případě i zaoblená kopule. Šlo snad skutečně o kotle, které se vlivem podmáčené půdy ponořily pod terén?

Zdroj: Kotle ze Sibiře: Jde o havarované mimozemské stroje? Článek v publikaci Mimozemšťané mezi námi, Enigma, RF Hobby, Praha 2014

http://www.mackerle.cz/udoli-smrti

Opět doplňuji další historické havárie UFO

 

Toto je deset různých příběhů z různých částí světa, které jsem namátkou nalezl za jedno odpoledne. Po celém světě se jich dá najít ještě mnohem víc. Jak si to vysvětlit, že tolik kultur rozesetých po celé planetě má ve své mytologii takto podobné příběhy? Podle mého názoru jsou to zřejmě vzpomínky na něco, co se v dávné historii lidstva mohlo skutečně odehrát, když jich je tolik. Ale co to bylo? Napadly mne pouze dvě věci. Buď tu kdysi dávno skutečně probíhaly nějaké bitvy nějakých mimozemských astronautů. A nebo jsou v těchto pověstech nějak dochovány vzpomínky na historii nám předešlých pozemských civilizací, po kterých teď zbylo jen minimum hmotných informací.

 

Související články:

Zlato z hlediska archeoastronautiky

Jak bylo vyspělé zdravotnictví předešlé pozemské civilizace?

Mají pověsti o obrech reálný základ?

Měl někdo ve starověku ponorky?

Věděly dávné civilizace o potopeném kontinentu?

Přicházeli starověcí bohové také z paralelního časoprostoru?

Byl už na Zemi ještě někdo před lidstvem?

Mají pověsti o potopách reálný základ?

Rubrika archeoastronautika

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ

 

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:


Záhady

UFO

Duchové

Djatlov

Pterosauři

Yetti, bigfoot

Vodní příšery

Tasmánský tygr

Ještěři

Kruhy v obilí

HUM

Cestování v čase

Zajímavá věda

Optické klamy

Písničky

Burian

Hlavolamy

Novinky

Můžete se ponořit ještě hlouběji do archivu:


Skrytá kamera

F1

Komiksy

Rychlé šípy

Štika

Co
Kreslene vtipy 
Co
Svět z výšky 
Děs, běs, katastrofy
Legendární reklamy 
Zajímavosti o koních
Finty Jak se vyrábí Zpevak autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek 
Marže

Povídky

Automodeláři

A třeba i ještě hlouběji, kde jsou skryté rubriky Zahady.info:


Skutečná pravda

Eugenika

Svět bez lidí

Chemtrails

Buddha

Šifra

Luiz Antonio

Sprostí klasikové

Sex

Na titulní stranu ZAHADY.INFO si klikněte zde:


Zahady.info
Zahady.info

Prohlédněte si i nový YouTube kanál ZAHADY info:

YouTube

Zahady.info: Záhady, zajímavosti, věda, historie, dobrodružství…

You must be logged in to post a comment Login