adminml

Optický klam: Kráska nebo stařeček?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Lu

Vidíte na obrázku vpravo jako první dívku nebo starého muže? Podle prvního vjemu se dá údajně mnohé rozpoznat z pozorovatelovy povahy.

Lidé, kteří jako první vidí dívku, jsou údajně optimisté plní životního elánu. Ovšem také lidé impulzivní a občas zbrklí. O svých chybkách ale dokáží otevřeně mluvit s ostatními a dokáží se z nich rychle poučit.

Lidé, kteří jako první vidí starého muže, jsou údajně vážení perfekcionisté, rádi si vše plánují a okolí je vnímá jako moudré a často k nim přichází pro radu.

Sedí to? Nebo nee?

Nebo dokonce dokážete vnímat současně dívku i staříka? To jste prý potom výjimeční a výše uvedené vlastnosti pozorovatelů se ve vás mísí 🙂

 

Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login