adminml

Libor Čermák: Co když je ve starých řeckých pověstech odkaz na teorii „panspermie“?

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page
Zeus

FOTO: Řečtí bohové – ilustrační foto

Pověstí o potopách světa je po celém světě celá řada. Ta neznámější je v Bibli. Ale svojí pověst o potopě mají i antické báje v čele ze svým Zeusem neboli Diem. Když jsem si ji přečetl, něco zvláštního mne zarazilo.

I začátek oné řecké báje je, jako kdyby vypadl z listů Starého zákona. Lidé začali být zlí a zkažení. A proto se Zeus rozhodl, že je potrestá. A jak? Na zem sešle obrovskou potopu, která vše zahubí. Jenomže i tady se najdou zachránění. Dva lidi totiž byli všas varováni. Jednak Deukalion, Prométheův syn. A pak jeho manželka Pyrrha. I oni zbudovali loď, tedy záchrannou archu, ve které přežili devět dní neustálých přívalů vod. Když voda ustopulia, jejich loď s zachytila na vrcholku hory Parnas nad dnešními řeckými Delphami.

Když voda opadla, svět byl mrtvý. A tudíž jim Zeus slíbil, že Zemi zas oživí. Ale jak? Deukalión a Pyrrha měli za sebe házet kameny. Z těch, které hodí Deukalion, se zrodí muži. A ztěch, co hodí Pyrrha, zas ženy.

564132_article_photo_kmppyec_600x

FOTO: Podivné mikroskopické struktrury v legendárním meteoritu ALH84001

A teď mne něco napadlo. Létající kameny od bohů, ze kterých se zrodí nový život. Čemu se to nejvíc podobá? V poslední době se čím dál více diskutuje, že život na naši Zemi přišel z vesmíru. A jak? Na meteoritech, tedy na kamenech. Říká se tomu hypotéza panspermie. Na svém blogu jsem se tím zabýval už mnohokrát. Může snad být tato pověst tou další v řadě svědčící o tom, že staré pověsti nemusí zas tak být daleko od pravdy? A může to tak poukazovat i na to, že nám jsou v nich dochovány dávné znalosti a vědomosti někoho, které opět odhaluije až současná věda?

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Deukali%C3%B3n

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ (publikováno s laskavým svolením autora)

Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login