adminml

Libor Čermák: Buddhu a Ježíše Krista spojuje překvapivě dost věcí

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

 

Pokud se začtete do životopisu Siddhárthy Gautamy a porovnáte ho s životem Ježíše Krista, najdete tam docela dost společných věcí. Náhoda?

1) Siddhártha Gautama alias Buddha byl zakladatelem Buddhismu, nejrozšířenějšího a podle mého názoru i nejvyspělejšího náboženství východního směru. Původní Hinduismus tak vlastně zvedl na novou úroveň

ancient-1782432_960_720

Naproti tomu Ježíš Kristus byl zakladatelem Křesťanství nejrozšířenějšího a podle mého názoru i nejvyspělejšího náboženství západního směru, které zas na novou úroveň zvedlo původní Judaismus. Ale kupodivu je víc toho, co oba nejvýznamnější náboženské reformátory a duchovní bytosti všech dob, spojuje.

icon-1971099_960_720

2) Matka Ježíše Krista se jmenovala Maria. Matka Siddhárthy Gautamy měla velice podobné jméno. Jmenovala se Mája.

3) Obě ženy měly v době svého početí zvláštní vizi. Zatímco Panna Maria měla vizi anděla, který ji zvěstoval narození Ježíše Krista, tak Máje se zjevil bílý slon, který ji vstoupil do pravého boku. Podrobněji jsem se tím zabýval v článku http://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=450133

4) K narození obou osobností došlo, když jejich matky byly zrovna někde na cestě. Malý Ježíšek se narodil v Betlémě, když jeho rodiče byli na cestě kvůli sčítání obyvatelstava Římské říše. A malý Sidharta se narodil v Lumbíní, a to v době, když jeho matka byla dle legendy též na cestě. V totmto případě z Kapilavastu do svého otcovského domu.

church-window-2217785_960_720

5) Jejich narození doprovázely záhadné události. Při narození Krista to bylo objevení záhadné hvězdy na obloze. A co se týká Siddharty, traduje se, že hned po na rození prý uměl chodit. Prý udělal sedm kroků do všech světových stran. A tam kde šlápl, prý vyrostly lotosové květy. (viz zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Lumbin%C3%AD)

6) Oběma osobnostem se razantně změnil život kolem třicátého roku jejich života. Zatímco Ježíš v tomto období začal kázat o lásce k bližnímu, tak když bylo Siddhárthovi 29 let, rozhodl se ukončit dosud zhýčkaný život, a tak opustil dům a následujících šesti letech hledal cestu k osvícení a k probuzení k tomu, co nepodléhá pomíjivosti.

7) Obě učení jak Křesťanství, tak i Buddhismus mají důležitý výchovný či lidi zdokonalující prvek v tom, že podle jejich chování by se měl určovat jejich posmrtný osud. Zatímco Kristus sliboval hodným lidem věčný život po boku jeho Otce a hříšníkům věčné zatracení, tak jistou obdobu tohoto říkal i Buddha. „Bytosti, které v myšlenkách, slovech a činech jednaly špatně, se dostávají po smrti do dolního světa, zatímco těm, které konaly dobro, se dostalo příznivějšího znovuzrození.“

thailand-422_960_720

A tak to vlastně byly nejen dvě nejvýjimečnější duchovní bytosti v celé historii lidstva, které žily a učily dobro, ale i lidé, jež spojovaly i další věci. Je to jen náhoda, že podstatná část jejich života vypadá jako přes kopírák?

zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha

 

Libor Čermák

LČ

Věnuji se mnoho aktivitám. Vedu dětské kroužky, (např. turistický oddíl, deskové hry a hlavolamy, modelář, apod). Mnoho let se také zabývám různými záhadami a vesmírem. Také mne zajímá historie, zajímavá místa, turistika, tvorba křížovek do časopisů a mnoho dalšího. Nechci se také smířit s tím, že by pozemský život měl být ve vesmíru něčím ojedinělým. Děkuji také všem svým voličům, že mi i pro nové volební období pomohli obhájit mandát člena zastupitelstva MČ Praha 22

Osobní stránky Libora Čermáka: ODKAZ

Text: Blog Libora Čermáka na iDNES: ODKAZ (publikováno s laskavým svolením autora)

Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login