Články Petra Bajnara

 adminml

PO STOPÁCH ILUMINÁTŮ

PO STOPÁCH ILUMINÁTŮ

  Petr Bajnar: Po stopách iluminátů I. „Od dob Adama Weishaupta až po Karla Marxe, k Trockému, Bélovi Kunovi, Rose Luxemburgové a Emmě Goldmanové, se rozvíjí celosvětové spiknutí, jehož cílem je svržení civilizace. Hrálo jednoznačně rozeznatelnou roli v tragédii francouzské revoluce. Bylo hlavním motivem každého rozvratného hnutí devatenáctého století a nyní konečně tato skupina mimořádných […]

 adminml

UMÍRÁ VESMÍR?

UMÍRÁ VESMÍR?

  Petr Bajnar: Umírá vesmír? Jedním z vědeckých oborů, který vznikl v průběhu devatenáctého století byla termodynamika. Věda o teple a jeho přeměně v jiné druhy energie. Mimo jiné zavedla veličinu entropii definovanou jako míru neuspořádanosti systému. Termodynamika byla založena na dvou větách. Ta první vyjadřuje zákon zachování energie a definuje vztah mezi teplem a […]

 adminml

Petr Bajnar: ČÍNA V DOBĚ MÝTICKÉ

Petr Bajnar: ČÍNA V DOBĚ MÝTICKÉ

  Petr Bajnar: Čína v době mýtické „Až se Čína probudí, zatřese světem“. Tato slova vyslovil před více než dvěma sty lety francouzský vojevůdce Napoleon. Na počátku 21.století Napoleonova slova došla naplnění. Čína se stala zemí s nejrychleji rostoucí ekonomikou a významnou geopolitickou mocností se stále rostoucím vlivem nejen v politické a ekonomické oblasti, ale […]

 adminml

Petr Bajnar: Z dějin české šlechty

Petr Bajnar: Z dějin české šlechty

  Petr Bajnar: Z dějin české šlechty Jedním ze základních pilířů středověku bylo učení o trojím lidu. Podle tohoto pojetí se lidé, rozumějme křesťané dělili na osoby duchovní, na světskou aristokracii a prostý lid. Středověk uznával, že lidé se do svého postavení rodí a proto bylo respektováno nadřazené postavení urozené šlechty. Můžeme zde vidět jistou […]

 adminml

VELKÝ BRATR NÁS STÁLE VIDÍ

VELKÝ BRATR NÁS STÁLE VIDÍ

  Petr Bajnar: Velký Bratr nás stále vidí Je tomu již téměř dvacet let, co se na internetu poprvé objevily zprávy o americkém projektu „ Echelon“ umožňující sledovat elektronickou komunikaci kdekoliv na světě. Systém vytvořený americkou špionážní a bezpečnostní agenturou NSA byl založen na vyhledávání klíčových slov, a jak ukázala zpráva publikovaná americkým ministerstvem obrany […]

 adminml

O KONSPIRAČNÍCH TEORIÍCH

O KONSPIRAČNÍCH TEORIÍCH

  Petr Bajnar: O konspiračních teoriích Večer 31. 8. 1939 vydaly evropské tiskové agentury zprávu která tvrdila, že polští ozbrojenci přepadli německou vysílačku. Říkat v září 1939, že celá akce byla zorganizována německou stranou s cílem získat záminku k útoku na Polsko by ve své době bylo bezesporu konspirační teorii. Až později po zveřejnění archivů […]

 adminml

Alternativní medicína v ČR a ve světě

Alternativní medicína v ČR a ve světě

  Petr Bajnar: Alternativní medicína v ČR a ve světě Žijeme v zemi, kde slovo „léčitel“ je velmi často synonymem nadávky. Léčitelé jsou významnou částí vědecké a lékařské obce apriori považováni za šarlatány, zneužívající naivity a nevzdělanosti obyvatelstva. Stále znovu se objevují pokusy postavit všechny léčitele mimo zákon a jejich činnost přísně sankcionovat. Lidé jsou […]

 adminml

Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie IV.

Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie IV.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie IV. „ Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat, že za touto silou stojí vědomá a inteligentní mysl. Tato mysl je zdrojem všeho.“ Asi málokoho napadne, že za touto myšlenkou nestojí náboženský činovník, ale zakladatel kvantové teorie, německý fyzik Max Planck. […]

 adminml

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie III.

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie III.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie III. Když v roce 1859 publikoval Charles Darwin svou knihu „O původu druhů“, v níž načrtl představu vývoje života od jednoduchých forem k složitějším, vyvolal tím ve společnosti velkou kontroverzi. Proti se postavili především zástupci tehdejší církve, kteří prohlašovali, že evoluční teorie je […]

 adminml

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie II.

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie II.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie II. Podle nejnovějších geologickým studií se soudí, že první živé organismy se na Zemi objevily asi před 3,8 miliardami let. V jakých konkrétních podmínkách, jakými mechanismy a jak první organismy vypadaly se dodnes mezi vědci vedou velké diskuze. Složitost tohoto procesu vede některé […]