Články Petra Bajnara

 adminml

Alternativní medicína v ČR a ve světě

Alternativní medicína v ČR a ve světě

  Petr Bajnar: Alternativní medicína v ČR a ve světě Žijeme v zemi, kde slovo „léčitel“ je velmi často synonymem nadávky. Léčitelé jsou významnou částí vědecké a lékařské obce apriori považováni za šarlatány, zneužívající naivity a nevzdělanosti obyvatelstva. Stále znovu se objevují pokusy postavit všechny léčitele mimo zákon a jejich činnost přísně sankcionovat. Lidé jsou […]

 adminml

Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie IV.

Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie IV.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie IV. „ Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat, že za touto silou stojí vědomá a inteligentní mysl. Tato mysl je zdrojem všeho.“ Asi málokoho napadne, že za touto myšlenkou nestojí náboženský činovník, ale zakladatel kvantové teorie, německý fyzik Max Planck. […]

 adminml

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie III.

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie III.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie III. Když v roce 1859 publikoval Charles Darwin svou knihu „O původu druhů“, v níž načrtl představu vývoje života od jednoduchých forem k složitějším, vyvolal tím ve společnosti velkou kontroverzi. Proti se postavili především zástupci tehdejší církve, kteří prohlašovali, že evoluční teorie je […]

 adminml

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie II.

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie II.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie II. Podle nejnovějších geologickým studií se soudí, že první živé organismy se na Zemi objevily asi před 3,8 miliardami let. V jakých konkrétních podmínkách, jakými mechanismy a jak první organismy vypadaly se dodnes mezi vědci vedou velké diskuze. Složitost tohoto procesu vede některé […]

 adminml

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie I.

Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie I.

  Petr Bajnar: Vznik a vývoj života z pohledu vědy a filozofie I. „Jak vznikl život?“ je jednou ze základních otázek, které si zároveň kladou přírodní vědy, filozofie a náboženství. V současnosti existují ve společnosti dva krajní pohledy na vznik života. Ten první vychází z doslovného výkladu Bible. Vesmír, život a člověk byl stvořen Bohem […]

 adminml

Věda a esoterika

Věda a esoterika

  Petr Bajnar:Věda a esoterika Věda a esoterika se dnes až tak v lásce nemají. Přesto oba způsoby poznávání světa představují dvě stránky jedné mince. Rozdíly mezi přístupem esoterickým a vědeckým si můžeme ukázat na příkladu stromu. Když ke stromu přijde vědec, začne strom klasifikovat, změří výšku, spočítá stáří, popíše strukturu listu a provede další […]

 adminml

Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné?

  Petr Bajnar: Jsou mikrovlnné trouby opravdu zdravotně neškodné? Mikrovlnná trouba je dnes standardní součásti vybavení většiny českých domácností. Je ceněna především díky úspoře času při ohřevu potravin. Je však opravdu tak zdravotně bezpečná, jak tvrdí především výrobci tohoto zařízení? Hledáním odpovědi na tuto otázku bych chtěl věnovat tento článek. Ohlédnutí do historie Počátky mikrovlnné […]

 adminml

Lesk a bída současné vědy (Petr Bajnar)

Lesk a bída současné vědy (Petr Bajnar)

  Petr Bajnar: Lesk a bída současné vědy Když jsem byl hodně mladý, vzhlížel jsem ke vědě takřka s posvátnou úctou. Jak šel čas, uvědomil jsem si, že mé dosavadní představy o vědě byly dosti naivní. Dnes si vědy stále ještě vážím, nicméně stavím se velice kriticky k její současné podobě. Věda stejně jako jakákoliv […]

 adminml

Je morálka překážkou úspěchu?

Je morálka překážkou úspěchu?

  Petr Bajnar: Je morálka překážkou úspěchu? Asi každý člověk někdy v životě zažil morální dilema. Na jedné straně se náhle objevila možnost rychlého osobního prospěchu. Na straně druhé morální normy a vlastní svědomí. Otázka morálky v životě zaměstnává nejen filozofy, ale v podstatě každého člověka přinejmenším od počátku civilizace. Při úvahách na toto téma […]

 adminml

Matematika: ano či ne?

Matematika: ano či ne?

  Petra Bajnar: Matematika: ano či ne? Jedno z nejčastěji diskutovaných témat z oblasti školství je povinná či nepovinná maturita z předmětu, který už tradičně patří ve škole k nejobávanějším, z matematiky. Smyslem mého článku není dát na tuto otázku odpověď. Spíše se chci na téma výuky matematiky na školách podívat trošku z jiného pohledu […]