adminml

Buddha – příběh o muži, který pochopil vše

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Kým byl a kým se stal? Jak se změnil a jak změnil své okolí? A jak se mu povedlo oslovit miliony následovníků?

Buddha_Statue_in_Vietnam

Vyprávění jako z pohádky

Jeden z největších myslitelů lidských dějin Siddhárta Gautama se narodil před dvěma a půl ticíci lety v královské rodině Sakya v indickém Kapilavastu. Královně se zdál před porodem zvláštní sen. Do pravého boku jí vstoupil bílý slon s několika kly. Vypráví se, že malý princ udělal hned po porodu sedm kroků a začal mluvit. Mladý Siddhárta Gautama vyrůstal v neuvěřitelném přepychu. Jeho blízcí ho chránili před jakýmkoliv zármutkem. Měl tři paláce: jeden na období dešťů, další na léto a poslední na zimu. Rád poslouchal hudbu, kterou hrály pouze ženy. Když bylo Siddhartovi šestnáct let, oženil se s princeznou Yašodharou. Měli spolu syna Ráhulu. Prožívali bezstarostný a radostný život.

Období hledání

Když ale Siddhárta Gautama ve dvaceti devíti letech poprvé opustil palác, obrátil se jeho svět vzhůru nohama. Poprvé uviděl starce, nemocné, mrtvé. Otřáslo to s ním. Vzdal se královských privilegií a vydal se na cestu poznání. Princ hledal odpověď na otázku, jak zbavit svět utrpení. Odešel do lesní školy učitelů brahmaismu – Áláry Kálámy a Uddaky Rámaputty. Cvičil s nimi jógu. Po rychlém zvládnutí všech cviků se vydal dál. Potkal askety a žil s nimi plných šest let. Podrobil se odříkání, hladovění a sebeumrtvování. Trýznil se tak, že připomínal kostlivce pokrytého kůží. Ocitl se až na prahu smrti. Odpověď na otázku, jak zbavit svět utrpení, ale nenašel.

Proč jsou lidé nešťastní?

Siddhárta Gautama se proto rozhodl, že se vydá pomyslnou cestou středu. Stal se poutníkem. Při meditaci pod legendárním fíkovníkem Bódhi konečně všemu porozuměl. Uviděl, jak se lidé neustále rodí a umírají v nekonečné řadě existencí. Jak jsou uvězněni v bolesti a v nikdy nekončícím utrpení bez cíle. Uvědomil si, že jsou lidé nešťastní, protože stále něco chtějí. Ovládají je touhy a tužby. Přišel na to, že jedinou cestou, jak se může člověk osvobodit, je přestat chtít. Siddhárta Gautama pochopil nejvyšší pravdu. Probudil se a stal se zářícím Buddhou.

Ze samsáry do nirvány

Po svém osvícení pomáhal hledat správnou cestu i ostatním lidem. Následovali ho dychtiví posluchači ze všech společenských vrstev. Sepsali celkem osmdesát čtyři tisíce jeho výroků. Při své smrti dosáhl Buddha Siddhárta Gautama nirvány – nejvyššího osvobození, vyvanutí. Jeho koloběh převtělování byl završen.

Martin Lavay

Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login