adminml

Brno bude mít vlastní nábřeží

Decrease Font Size Increase Font Size Text Size Print This Page

Brno

Slunění, cákání, kulturní akce…

Rada města Brna dnes schválila záměr (červen 2016) vyhlásit jednokolovou architektonickou soutěž „Nábřeží řeky Svratky“. Nábřeží řeky bude sloužit lidem jako příjemná pobytová a rekreační zóna s přístupem k vodě. Revitalizace břehů Svratky od Ronda až k výstavišti je prvním krokem, kterým chtějí radní navrátit řeku do života lidí v samotném centru města.

„Poté, co se na příkladu jižního centra a okolí nádraží ukázalo, jak skvělé návrhy lze získat otevřenou soutěží architektů, rozhodli jsme se stejnou cestou získat také návrhy na oživení důležitého brněnského nábřeží. Okolí Svratky v centru města má ohromný potenciál, nabízí možnosti vybudování promenád s kavárnami, pobytových schodů či přímo náplavek. V minulosti to již nastínily mnohé práce brněnských studentů architektury,“ řekl náměstek brněnského primátora pro územní rozvoj Martin Ander.

Urbanistická soutěž „Nábřeží řeky Svratky“ bude vyhlášena také v souvislosti s připravovaným investičním záměrem prvních etap protipovodňové ochrany Brna (1). Vyhlášena by měla být po projednání zadání s veřejností na konci září letošního roku. Její výsledky by měly být známy na začátku roku 2017. K zahájení realizace by mohlo dojít nejdříve v polovině roku 2018. K financování město využije mimo jiné i evropské fondy, konkrétně část z 200milionové dotace na strategický projekt „Voda v Brně“ (2), kterou má město přislíbenou v rámci finančního nástroje ITI (integrované územní investice).

Poznámky:
(1) etapa VII Pisárky, Staré Brno – levý břeh Svratky
etapa VIII Pisárky, Štýřice – pravý břeh Svratky
etapa XI Komárov, Trnitá – levý břeh Svratky
etapa XXI Husovice, Zábrdovice – pravý břeh Svitavy
etapa XXII Zábrdovice, Židenice – levý břeh Svitavy

(2) Strategický projekt „Voda v Brně“ se skládá ze tří částí:
– Pět prioritních etap protipovodňové ochrany dle Generelu odvodnění
– Revitalizace Staré Ponávky
– Revitalizace Holáseckých jezer

Text: Tisková zpráva Magistrátu města Brna

Klikněte si na rubriku, do které se chcete podívat:

Zahady Zajímavá věda Kuriozity Skryta Hlavolamy Písničky Nové knihy Kreslene vtipy Komiksy Rychle sipy Stika Opticke klamy Cestování v čase Co kdo sbírá Burian Legendární reklamy Děs, běs, katastrofy tipy Zpevak Finty Jak se vyrábí Svět z výšky Sport autotrpaslici Zajímavosti o Chorvatsku Skládání bankovek Extra
Zajimavosti.info

You must be logged in to post a comment Login